Skip to content

הקורס הנוכחי נפתח ב-1 באוגוסט ומתקיים בתאריכים שלהלן:

יום א’  1/8

יום ד’  4/8

יום א’  8/8

יום ד’  11/8

יום א’  15/8

יום ד’  18/8

יום א’  22/8

יום ד’  25/8

יום א’  29/8

יום ד’  1/9

גישה לקורסים, מפגשי התעשרות וכנסים

גישה לקורסים, מפגשי התעשרות וכנסים

קבצים להורדה

חוברת הקורס

דפי שינויים בחוברת

דפי פירוק נושא

נוהל סטאז’

עוצמת הלב

טיפול בטראומה

מנטרה הומיאופטית

רשימת הלבבות

טיפול קבוצתי

טיפול בחלומות

טיפול מקבץ

קניית ביוטנסורים