Skip to content

ברוכים הבאים לקורס ®Master Tapping

עדכון פרטי משתמש

כאן מוצגות הקלטות השיעורים

להורדת קבצי הקורס

(בריחוף עכבר מעל הקובץ רואים בפינה השמאלית העליונה חץ וכשלוחצים עליו אפשר להציג או להוריד את הקובץ)

כאן מוצגים קבצים להורדה של חומרי הקורס

מה לומדים בקורס Master Tapping רמה 1?

1.  להשתמש בביוטנסור לשליפת המידע המדוייק והאובייקטיבי מתת המודע2.  לאתר היכן לכודים הרגשות השליליים והקונפליקטים באיברי הגוף

3.  לאתר מתי נוצרה הבעיה לראשונה, מה המקור שלה ובאילו נסיבות נוצרה

4.  לדעת לאתר איברי גוף, מחשבות ורגשות מתוך מאגר המידע של השיטה 

5.  לדעת על איזה נקודה בפנים ובגוף מתופפים בהתאם לקונפליקט שהגדרנו

תעודות בוגרי הקורס​ שסיימו סטאז’

​להורדת קובץ התעודה – נא לרחף על התעודה וללחוץ על החץ השחור בצד שמאל למעלה