מפגש 18 בדצמבר 2018

נושא המפגש: חלוקת תעודות + העמקה בתדרים