מפגש התעשרות 15 באוקטובר 2019

נושא המפגש: מפגש ביוטנסורים