מפגש 17 באוקטובר 2018

נושא המפגש: מחלות והרפואה החדשה