מפגש 12 בספטמבר 2018

נושא המפגש: תעודות + הצגת האפליקציה