מפגש 18 באוגוסט 2019

נושא המפגש: MT למחלות + רמה חדשה