מפגש 13 במאי 2019

נושא המפגש: טיפול קבוצתי בשיטת MT