מפגש התעשרות 31 במאי 2018

נושא המפגש: התפתחות הילד עם יפעת