מפגש 31 בינואר 2019

נושא המפגש: 3 הרמות + הצגת האפליקציה החדשה