מפגש 6 בינואר 2020

נושא המפגש: פתיחת חדר טיפולים בזום